8:00 – 18:00 – otwarcie akredytacji – odbiór pakietów startowych

8:30 – otwarcie strefy rozgrzewkowej

 

Start zawodników:

9:00 – 13:30 Air-track: Level 1 – roczniki 2018 - 2009 Level 2 – roczniki 2018 – 2015

9:00 – 10:00 Równoważnia: Level 1 – roczniki 2018 – 2013 Level 2 – roczniki 2017 – 2015

10:00 – 12:00 Skok: Level 1 – roczniki 2018 - 2014 Level 2 – roczniki 2010, 2017 – 2014

 

13:00 – oficjalne otwarcie zawodów + dekoracja + pokazy (obecność obowiązkowa – wymarsz wszystkich klubów i zawodników)

 

Start zawodników:

14:00 – 19:15 Air-track: Level 2 – roczniki 2014 - 2006 Pro – roczniki 2016 – 2007 Pro Open – roczniki 2013 – 2012

14:30 – 15:30 Równoważnia: Pro – roczniki 2014 - 2013 Pro Open – roczniki 2013 - 2012 Level 2 – roczniki 2014- 2010

15:45 – 18:00 Skok: Pro – roczniki 2010 - 2014 Level 2 – roczniki 2013 -2011 Pro Open – 2013 - 2012

 

19:15 – dekoracja + zakończenie zawodów

 

  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zawodów